Afbraak in het centrum van Almelo

Almelo, 20 februari 2017

De gedeeltelijke afbraak van de Kloosterhofflat vordert gestaag.

 Er is al een heel stuk weggebroken.
 

En het slopen gaat verder.
 

Eerst breken en dan puinruimen.
 

Knabbelen aan het laatste stuk flat.
 

Van binnen uit gezien.
 

Op het Marktplein wordt het "Gat in de markt" weer opgevuld.

 
Voorpagina
Zie ook: 
 Begin van de pagina